Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འབྲེལ་བ་གཉིས་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'brel ba gnyis)
Jump to navigation Jump to search
Aksho4bhya s1.jpg

འབྲེལ་བ་གཉིས (Wyl. 'brel ba gnyis) Pron.: drelwa nyi

  • བདག་གཅིག་འབྲེལ། དེ་བྱུང་འབྲེལ།

Source

RigpaWiki:འབྲེལ་བ་གཉིས་