Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འདུ་ཤེས་གཉིས་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'du shes gnyis)
Jump to navigation Jump to search
Url-gh.jpg

འདུ་ཤེས་གཉིས (Wyl. 'du shes gnyis) Pron.: dushé nyi

  • དོན་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ། ཐ་སྙད་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ།

Source

RigpaWiki:འདུ་ཤེས་གཉིས་