Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Brief Windhorse Practice of Tārā

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Tara statue.jpg

  སྒྲོལ་མའི་རླུང་རྟ་བསྡུས་པ།

Brief Windhorse Practice of Tārā

Composed by the one called ‘Abu’ (Patrul Rinpoche)

བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་རྗེ་བཙུན་མ།

lumé chok sum chi dang jetsünma

Through the Blessing and Power of the unfailing Buddha, Dharma and Saṅgha, and of Jetsünma,

རྒྱལ་ཡུམ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་བྱིན་མཐུ་ཡིས།

gyalyum pakma drolmé jin tu yi

Mother of the Buddhas, noble Tārā,

བདག་གི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་རྣམས།

dak gi tsé sö paljor nyendrak nam

Taras tk78.jpg

May our Life-span, merit, prosperity and renown

ཡར་ངོའི་ཟླ་དང་དབྱར་གྱི་མཚོ་བཞིན་དུ།

yar ngö da dang yar gyi tso shyindu

Increase like a waxing moon, like a rising summer lake.

ཁྱད་པར་ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྣམས།

khyepar khajé wangtang lungta nam

Especially may our good fortune, wang thang and windhorse,

ཉམས་པ་གསོ་ཞིང་ཆད་མཐུད་འགྱེལ་བ་སློང་།

nyampa so shying chetü gyelwa long

Be healed when they weaken, rejoined when interrupted, raised up when sinking down;

Valge-Taara.JPG

ཅི་བྱས་ལེགས་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་དང༌།

chi jé lekpé lam du drowa dang

May whatever we do turn out well,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག

tsering nemé dé dang den gyur chik

And may long Life, good health, peace and Happiness be ours!

ཅེས་པའང་ཨ་བུའི་མིང་གིས་སོ།
Patrul Rinpoche

Patrul Rinpoche

 
    Patrul Rinpoche
    Collected works of Patrul Rinpoche
    Treasury of Lives
    TBRC Author Profile (P270)

Source

www.lotsawahouse.org