Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཧ་ཆད་དེ་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Ha ché dé)
Jump to navigation Jump to search
Mind-stillness.jpg

ཧ་ཆད་དེ (Wyl. ha chad de) n. Pron.: ha ché dé

  • rapturous

Source

RigpaWiki:ཧ་ཆད་དེ་